Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. >>> detaylar <<<

Garanti Şartları

 • Garanti süresi fatura tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Almış olduğunuz her ürün ; üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı üretici firmaların garantisi altındadır.
 • Ürünün garantisüresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süregaranti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla bir aydır . Bu süre, ürünün firmamıza  teslim tarihinden itibaren başlar.
 • Ürünün garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Ürünlerin ; teslimtarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında değiştirme işlemi yapılacaktır.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan konularda ve özellikle yanlış kullanım ve uygulamalar nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
 • Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurabilir.
 • Garanti Nasıl Uygulanır? 
 • Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu malın, fatura ve/veya garantibelgesi ile beraber tarafımıza  getirilmesi gerekmektedir.
 • Tarafımıza teslimedilen başvuru konusu mal, Teknik Heyet tarafından titizlikle incelenir.
 • İnceleme sonucumüşterimize yazılı olarak bildirilir.
 • Fabrikasyon özürtespit edilen malın değiştirilmesi işlemleri şirketimiz  tarafındanyapılır.
 • Fabrikasyon özürtespit edilen mal , incelemeler sırasında hurdalanır. Garanti kapsamı dışındakalan ürün incelemeden sonra ise müşterimize teslim edilir.
 • Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar :
 • Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar,
 • Yoldaki kaldırım , kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar
 • Aracın ve römorkun / karavanın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme sonucu meydana gelen hasarlar.
 • Çekilen römorkun veya karavanın aşırı yükleme yapılarak çekilmesi ve bunun sonucunda limit aşımları sebebiyle oluşacak hasarlar.
 • Çekilen römorkun veya karavanın hatalı yük dağılımı yapılarak çekilmesi ve bunun sonucunda oluşacak aşırı ve hatalı burun yükü (S) limit aşımı sonucu oluşacak hasarlar.
 • Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış ürünler
 • Ürünlerin standardına uygun olmayan ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar,
 • Tamir edilmiş , orjinalliği bozulmuş veya modifiye yapılmış ürünler.
 • Fatura veya garanti belgesi olmayan mallar garanti kapsamı dışındadır.